Boy & Girl Names That Mean Indian

All the names that mean "indian". You can find out the name's origin, religion, full meaning and famous people named with that name by clicking on the name. Boy names are blue, girl names are red and unisex names are gray.

Boy Names

All the boy names meaning "indian".

Aadeshwar Alhindi Anandsai Arvinderjeet Asadha Ashtavakra Ashwapati Asmanta Astamurti Asura Aswal Atandra Baswanth Beerud Bharania Bhrngin Brahmadatta Brhatka Brihatbala Busraq Cherukuri Chyavan Coshel Devapi Devavrata Devrata Dhruvpad Esaki Esakki Gharman Ghelani Ghemawat Ghrta Gianinder Gianjas Gianjeet Gianjeevan Gianjog Giankamal Gianleen Gianmeet Gianparkash Gianprem Gianrang Gianras Gianratan Gianroop Gianseetal Giansh Giantek Gianutaam Gianveer Gianvichaar Gianwant Gihan Gnanachelvan Gokanya Golap Gomeda Gomedhaka Gorawala Govil Grumk Gulyani Gunveer Gurnaib Gurusami Hasit Heshini Jain Jambavan Jamna Janma Japeen Jasdave Jayadbal Jayeshtha Jignyasu Jit Jitamitra Jitatma Jiten Jitender Jitendra Jitesh Jithesh Jithin Jithu Jithvar Jitu Jitvan Jivaj Jivaja Jival Jivala Jivan Jivana Jivatram Jivesh Jivin Jivitesh Jivraj Joardar Joarder Joban Jobandeep Jobanveer Josha Kaasar Kadambi Kahol Kakshivat Kalidaas Kalidass Kalidoss Kamanda Kanive Kapoor Karakasa Karnandu Katriyar Katti Kaunteya Kavan Kayashta Kedia Kesiraju Kindam Kodandam Koduri Kohid Kokilaka Kshipra Kuntibhoja Kurupath Lahban Lahiri Lakshman Lakshmipati Laksmibilash Lambodar Lovesh Lovish Luthria Maari Maartand Maatanga Madan Maddukuri Madhani Mahajan Mahale Mahankali Mahule Makanji Makur Malhar Malhara Malit Mallinga Malohaut Manaser Manchanda Mandal Maniriy Manoop Manotosha Marutpati Masruq Mathur Matsya Maynka Mehaan Mehendale Meher Mehtar Mikhilesh Nahush Nal Namban Namdhari Nasik Oakleigh Oceanus Panchalya Pandian Pandya Panjab Paraashar Parashar Parasher Partho Piki Ponduraisami Ponnada Prahalathan Prakruth Prayag Pre Pulaha Punacha Punnoose Punyatva Qurashim Raghu Raghwinder Rajeshram Rajjun Rajoaba Rashpal Rigveda Sachdeep Sadhana Salil Samdani Sammath Sammyak Samranpal Sanabhi Sarasvan Sarna Sarwan Sasheal Sathindar Shibhi Shreenivas Shrinivas Srichaitra Taanish Talwar Yadhu