Boy & Girl Names That Mean Universe

All the names that mean "universe". You can find out the name's origin, religion, full meaning and famous people named with that name by clicking on the name. Boy names are blue, girl names are red and unisex names are gray.

Boy Names

All the boy names meaning "universe".

Aadinath Aadved Aalam Adhideva Adhish Adhishwar Adinarayan Adinath Adindra Adipursh Adisesh Adishesh Adishwar Adisura Aganit Aganith Akhilendra Akhilesa Akhilesh Akilesh Akshansh Alamgeet Alamjeet Amirtharasan Ammerie Anad Anikait Aniketa Annadasankar Antareeksh Antariksh Antariksha Antriksa Arshdeep Ativisva Avikala Bhagava Bhagavaana Bhagavah Bhagavana Bhagavant Bhagavanth Bhagavat Bhagvaan Bhagvan Bhagvanth Bhagwan Bhapinder Bhav-bhooti Bhavamanyu Bhavbhooti Bhavbhuti Bhavdeep Bhavdeva Bhonesa Bhramadev Bhramdev Bhudera Bhukhand Bhupindar Bhuwan Brahim Chugai Citlali Devesha Devu Dhanish Easaanasivam Eash Eashana Eashwar Eashwera Easwaran Edadeha Eeshan Eeshana Eeshvar Eeshvara Eeswar Eideard Ellam Emitt Emmit Emmitt Emms Ems Harinderpal Harjee Harnarayan Hrithvik Humaithi Jag Jagachandra Jagadananda Jagaday Jagadayu Jagadeeshwara Jagadesh Jagadeva Jagadha Jagadipa Jagadisa Jagadish Jagadishwar Jagadishwara Jagadvikhyat Jagadvyaapin Jagan Jaganinder Jaganth Jagapathi Jagapati Jagarlamudi Jagata Jagath Jagathi Jagati Jagatmohan Jagatroop Jagdeep Jagdeo Jagdip Jagdish Jagdishwar Jagesa Jagesh Jagesha Jagga Jaggaiah Jaginder Jagisa Jagish Jaglal Jagnarayana Jagpat Jagpati Jagprem Jagraj Jagroshan Jeebyam Jihan Jogen Jvitesh Kadavul Kavalesh Kayvan Keung Keyvan Kueng Kun Kuzma Lobhesh Locana Logachandran Logaiah Logesh Logeshwaran Loka Lokakanta Lokakriti Lokakshi Lokanand Lokanath Lokapujya Lokender Lokendra Lokesha Lokeshwar Lokya Maheshwara Maheshwaram Makesh Nabhiraj Noor Parwinder Prathvi Prithivi Prithvinder Prudhvi Pruthivi Rakip Samraj Srishti Sristi Vishva Visvadinu