The Most Popular Korean Last Names

In the list we have sorted Korean lat names by popularity, along with their genders and meanings. By clicking on the highlighted names you can see additional information about the name, including the name's origin, religion, similar names and also celebrities with the same name.

Ranking Name
1 Kim
2 I
3 Pak
4 Chong
5 Choe
6 Cho
7 Kang
8 Yu
9 Yun
10 Chang
11 Im
12 Sin
13 Song
14 Chon
15 So
16 Han
17 O
18 Hwang
19 Kwon
20 An
21 Hong
22 Yang
23 Son
24 Ko
25 Mun
26 Pae
27 Paek
28 Ho
29 No
30 Chu
31 Nam
32 Sim
33 Ha
34 Ku
35 Kwak
36 Cha
37 U
38 Na
39 Chin
40 Min
41 Chi
42 Pyon
43 Om
44 Won
45 Pang
46 Chae
47 Kong
48 Hyon
49 Ham
50 Yo
51 Yom
52 Sok
53 Lee
54 To
55 Sol
56 Ma
57 Yon
58 Kil
59 Park
60 Wi
61 Pyo
62 Ki
63 Pan
64 Myong
65 Wang
66 Ok
67 Kum
68 In
69 Maeng
70 Yuk
71 Che
72 Mo
73 Tak
74 Namgung
75 Kuk
76 Choi
77 Kyong
78 Un
79 Yong
80 Ye
81 Pong
82 Sa
83 Pu
84 Ka
85 Mok
86 Tae
87 Hwangbo
88 Jung
89 Misang
90 Pok
91 Shin
92 Kye
93 Hyong
94 Pi
95 Kam
96 Um
97 Tu
98 Oh
99 Yoon
100 Tong

Korean Name Generator

Use Korean name generator to quickly make up random realistic-looking names.